Tolerabilitet er uavhening om Entresto ble initiert på sykehus eller rett etter en utskrivelse.1

TRANSISTION-HF undersøkte tolerabilitet og sikkerhet ved tidlig initiering av Entresto hos pasienter innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt sammenlignet med initierting rett etter utskrivelse. Tolerabilitet og sikkerhet var sammenlignbar i begge gruppene og ca 50% av pasientene oppnådde måldose etter 10 uker.

 

METODE

TRANSISTION-HF1 er en randomisert, multisenter ikke-blindet studie som inkluderte 1002 pasienter (NYHA klasse II-IV) innlagt på grunn av akutt hjertesvikt.

Randomisert til:

  • initiere sacubitril/valsartan ikke senere enn 12 timer før utskrivelse
  • initiere sacubitril/valsartan mellom dag 1 og 14 etter utskrivelse
     

Start dose var 24/26 mg- eller 49/51 mg 2 ganger om dagen med en opp- eller ned trapping etter tolerabilitet.

  • Primærtutfall: Andel pasienter som oppnådde måldosen 97/103 mg sacubitril/valsartan x 2 etter 10 uker med behandling.
     

Pasientene skulle være over 18 år, med redusert ejeksjonsfraksjon ≤ 40%, innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt, systolisk blodtrykk ≥ 100 mmHg og pasientene skulle være hemodynamisk stabile før oppstart med sacubitril/valsartan.

 

RESULTAT

Etter 10 uker var andelen som oppnådde måldose (97/103 mg to ganger om dagen) 45.4% i gruppen som startet opp før utskrivelse, og 50.7% i gruppen som startet opp rett etter utskrivelse (RR 0.90; 95% CI, 0.79-1.02). Andel pasienter som opprettholdt sacubitril/valsartan, uavhening  av dose, var 86.0% i gruppen før utskrivelse og 89.6% i gruppen etter utskrivelse (RRR 0.96; CI 0.92-1.01).

 

SIKKERHET

Avbrutt behandling på grunn av bivirkninger oppstod hos 7,3% hos pasientene som fikk sacubitril/valsartan før utskrivelse og 4,9% hos pasienter som fikk sacubitril/valsartan etter utskrivelse (RRR 1.49; 95% CI 0.90-2.46)


Referanser:
1.Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007
Rating: 
No votes yet
NO2205021515
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers