Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Noen pasienter med kronisk spontan urtikaria får bare kløende elveblest. Andre får både elveblest og angioødem. 1–13 % av pasientene får bare angioødem.1 
  

Typiske symptomer på urtikaria2,3 

 • Rødflammete og opphøyde vabler av forskjellig størrelse og form, som oppstår spontant og som sprer seg raskt. De forsvinner vanligvis i løpet av 1 døgn. Samtidig kan nye vabler oppstå andre steder på kroppen. 
 • Kløe og i blant brennende følelse. 
 • Angioødem vedvarer i opptil 3 døgn og forårsaker som oftest ikke kløe. 
 • Angioødem som dannes i lepper, munnslimhinne eller tunge, er oftest halvsidig. Dersom det er en manifestasjon av kronisk urtikaria, rammer det sjelden luftveiene. 
 • Akutt urtikaria vedvarer vanligvis noen dager i opptil en uke, mens kronisk urtikaria vedvarer i fra seks uker til flere år.

  

Diagnostikk ved kronisk spontan urtikaria 

Det diagnostiske arbeidet ved kronisk spontan urtikaria har tre hovedmål:2 

 1. Utelukke differensialdiagnoser. 
 2. Vurdere sykdomsaktivitet, påvirkning og kontroll. 
 3. Identifisere utløsende stimuli til eksaserbasjoner eller, om det er indisert, underliggende årsaker. 

  

 

Shape 
Bildekilde:  Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2021;(September):1-33. doi:10.1111/all.15090  

  

Referanser 
 1. Maurer, M et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report. Allergy 2011;66:317–330. 
 2. Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2021;(September):1-33. doi:10.1111/all.15090
 3. Zuberbier T, et al. Allergy. 2009;64:1417‒26 
 4. Beltrani VS. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;23(2):147–69.  
NO2308157506
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request