Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria er å oppnå og opprettholde symptomfrihet.1  Studier har vist at pasienter som bare til en viss grad, eller ikke overhodet, oppnår symptomfrihet, opplever negativ innvirkning på søvnkvalitet, arbeidsliv og sosialt liv.2,3 

I de nyreviderte internasjonale retningslinjene fra 2021, anbefales fire behandlingstrinn.

  

Ved akutt eksaserbasjon 

En kort kur (noen få dager) med systemisk kortisonbehandling kan vurderes.

 

  • Ciklosporin har ikke urtikaria som godkjent indikasjon. 

 

Bildekilde: Zuberbier T et al. Allergy. 2021;(September):1-33. doi: 10.1111/all. 15090
Figur tilpasset fra referanse 1.  


 

Referanser 
  1. Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2021;(September):1-33. doi:10.1111/all.15090
  2.  Maurer M Abuzakouk M, Bérard F, et al. The burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU. Allergy 2017. Advanced online publication. DOI:10.111. 
  3. Maurer M, Staubach P, Raap U et al. H1-antihistamine-refractory chronic spontaneous urticaria: it's worse than we thought – first results of the multicenter real-life AWARE study. Clin Exp Allergy. 2017;47:684-692. 
NO2308157506
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request