Xolair®

Det finnes verktøy og informasjon som kan gjøre livet enklere for pasienter som har alvorlig allergisk astma. Her finner du et utvalg av våre produkter, app-er og filmer som pasientene dine kan ha nytte av, og som du også kan bruke sammen med pasientene.

Astma Kontroll Test (ACT)

Astma Kontroll Test er en validert egenevalueringstest av pasientens symptomkontroll. Den består...Vis mer

NO1910754662

Nå er det mulig for egnede pasienter å selv administrere sine Xolair-injeksjoner hjemme eller der de måtte befinne seg. 1

For hvilke pasienter?

Selvadministrering er for pasienter som av behandlende lege er vurdert å være egnede kandidater for dette, som har fått opplæring i injeksjonsteknikk og i å gjenkjenne alvorlige reaksjoner og som ikke har anafylaksi i...Vis mer

NO1910749173

Doseringen av Xolair tilpasses individuelt ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE målt før oppstart av behandling. Injeksjonsintervaller er hver 4. eller hver 2. uke, avhengig av hvilken dose pasienten trenger.

Pasienter med utgangsnivå av IgE eller kg kroppsvekt utenfor grensene i doseringsskjemaet, bør ikke behandles med Xolair.

Den maksimalt anbefalte...Vis mer

NO1910749173
Slik administreres Xolair Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte 1 . Anbefalte injeksjonssteder er utside overarm, forside lår eller nedre mageregion (unngå området 5 cm rundt navlen). Dosering av Xolair innstilles individuelt til hver pasient ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE ved behandlingsoppstart. (lenke til doseringsskjema under Boks...Vis mer
NO1910749173
bilde
Allergisk astma

Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (kun...Les mer

NO2012047515
Hva er symptomene?

Når en person med allergi kommer i kontakt med et allergen som han eller hun har dannet IgE-antistoffer mot, binder allergenet seg til disse antistoffene. Det utløser en allergisk reaksjon, som fører til en betennelsestilstand i luftveiene. I neseslimhinnen medfører det hevelse og produksjon av væske, som gir tett og rennende nese. I slimhinnen i øynene oppstår det rødhet og...Vis mer

NO1909740414
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers