Urtikaria

logo_for_medhub_event_v2.jpg
24. March 2023 13:00 - 25. March 2023 14:00
Novartis Norge AS har igjen gleden av å invitere til faglig symposium på Losby Gods 24.-25. mars 2023

Formålet med dette symposiet er å skape et årlig forum for norske dermatologer der forskjellige temaer knyttet til hudfaget presenteres og diskuteres. Ambisjonen er at dette...Les mer

NO2301189464

For å øke vår forståelse av sykdomsmekanismene og for å kunne utvikle nye produkter til pasientenes beste, følger vi alltid med på andres arbeid innenfor våre forsknings- og terapiområder. Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med kronisk spontan urtikaria....Vis mer

NO2209183787

Urtikaria oppstår når histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 og flere andre vasoaktive substanser frisettes fra mastceller og basofiler granulocytter i huden. Substansene forårsaker kløe og væskelekkasje fra kapillærer i dermis. Dette fører til dermalt ødem og stimulering av ikke-myeliniserte kutane c-...Vis mer

NO2209183787
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers