Urtikaria

For å øke vår forståelse av sykdomsmekanismene og for å kunne utvikle nye produkter til pasientenes beste, følger vi alltid med på andres arbeid innenfor våre forsknings- og terapiområder. Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med kronisk spontan urtikaria....Vis mer

NO2105068340

Urtikaria oppstår når histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 og flere andre vasoaktive substanser frisettes fra mastceller og basofiler i huden. Substansene forårsaker kløe og væskelekkasje fra venulene i dermis. Dette fører til dermalt ødem og stimulering av ikke-myeliniserte kutane c-nervefibre, noe som...Vis mer

NO2105068340
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers