Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Novartis inviterer til 

Norsk posteraften ESC 

Tid: fredag 30. august 2024 kl. 18.30
Sted: Doubletree by Hilton London West End
Adresse: 92 Southampton Row, London WC1B 4BH

I forbindelse med ESC kongressen har Novartis Norge gleden av å invitere til en samling for norske deltakere. Her får man, som tidligere år, muligheten til å få presentert og diskutert noen av de norske posterne som er akseptert til kongressen. Etter det faglige programmet går vi samlet bort til restauranten.

Program:

18.30 – 18.45: Lett servering og velkommen ved Novartis
18.45 – 18.50: Velkommen ved møteleder, Professor emeritus Lars Gullestad
18.50 – 19.30: Posterpresentasjoner
Pause
19.45 – 20.30: Posterpresentasjoner
20.45:              Middag, Inamo Covent Garden, 11-14 Hanover Place, London WC2E 9JP

 

Gi oss beskjed om du har poster på ESC og ønsker å presentere på posteraften via registreringen.
Håper du har anledning til å delta. Påmeldingsfrist senest innen 23. august.

 

 

Novartis Norge AS - PB. 4284 Nydalen - 0401 OSLO • Norge - Tlf.: + 47 23 05 20 00 - www.novartis.no – NO240618_11215489
Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.
Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med norsk rett, LMIs Bransjeregler og avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell utarbeider Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning og vår personvernerklæring finner du her: https://www.novartis.no/personvern-og-gdpr. Ved å melde deg på arrangementet samtykker du til at Novartis kan kommunisere med deg før, under og etter dette arrangementet om innhold og logistikk rundt arrangementet og at deltagerliste vil bli delt med foredragsholder(e) i forkant av møte. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon eller kreve innsyn i opplysninger som er registrert om deg og få dataene slettet ved å sende en epost til [email protected].
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader.

Documents: 
invitasjon_til_norsk_posteraften_esc_london_30._august_2024_no240618_11215489.pdf
PDF icon Last ned
92 Southampton Row, London WC1B 4BH
NO240618_11215489
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request