Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Det finnes mange verktøy som kan gjøre livet enklere for pasienter som har kronisk spontan urtikaria. Her finner du et utvalg av våre produkter, apper og filmer som pasientene dine kan ha nytte av, og som du også kan bruke sammen med pasientene. 
  

Urtikaria Kontroll Test (UCT) 

Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria er å oppnå symptomfrihet. Urtikaria Kontroll Test er en enkel test av pasientens symptomkontroll. Den består av fire spørsmål om fysiske symptomer (kløe, utslett og ødem), livskvalitet, behandlingsresultater samt symptomkontroll i løpet av de siste fire ukene.

 

Urtikaria Aktivitet Score (UAS)

Ved å bruke Urtikaria Aktivitet Score kan pasienten din følge med på sin urtikaria. Pasienten noterer én gang daglig, på omtrent samme tidspunkt, hvor mange vabler han/hun har fått, samt graden av kløe de siste 24 timene.

 

Instruksjonsfilm  

En instruksjonsfilm for bruk av Xolair ferdigfylt sprøyte ligger tilgjengelig på www.felleskatalogen.no

NO2308157506
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request