Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Vi møtte de norske kardiologene Kaspar Broch, Maria Visnes og Kristian Berge på ESC-HF, og spurte de hva de synes om årets kongress.

 


 

Maria Vistnes,
kardiolog ved Oslo Universitetssykehus

 

– Hvordan har HF kongressen vært så langt?

– Veldig bra! Det har vært en fin anledning for faglig oppdatering, og får å få med seg de siste nyhetene innen feltet. I tillegg er det hyggelig å reise med gode kolleger!

 

– Hva har vært høydepunktene?

– Generelt sett er det ikke mange nyvinninger innen hjertesviktfeltet i år, og lite nytt innen behandling og diagnostikk. Men jeg har lært mer om hvordan vi skal få flere pasienter på den gode behandlingen vi allerede har for HFrEF, og betydningen av god og riktig diuretikabehandling. Det er også lyspunkter i sikte når det gjelder muligheter for forbedret diagnostikk ved hjelp av AI, og for effektiv og bedre oppfølging av pasienter med digitale verktøy. Vi må også ta innover oss at vi fremover må ta stilling til behandling av fedme hos pasienter med hjertesvikt, inkludert medikamentell fedmebehandling.

 

 


Kristian Berge,
kardiolog ved Akershus universitetssykehus 

 

– Hvordan har HF kongressen vært så langt? 

Så langt lever den opp til forventningene! Det er færre av de store guidelines-forandrende studiene, men flere av symposiene har dratt opplevelsen og utbyttet opp for min del. Der en på ESC føler at en aldri rekker over alt en burde, føles det her som en har bedre tid til å dvele litt lengre ved enkelte sykdommer og følge sesjoner som grundig går igjennom både patofysiologi og behandlingseffekt, og ikke bare resultater fra nye studier. Det har og vært interessant å se litt inn i framtiden ved de ulike fase-II studiene som har blitt presentert, mange med helt nye angrepspunkter for behandling. 

– Hva har vært høydepunktene?

– Behandling av både amyloidose og OHCM, samt aggressiv avvanning parallelt med rask initiering av de fire HFrEF-medikamentklassene har vært høydepunkter. Wilfred Mullens sin forelesning «Kidney dysfunction as a cause of diuretic resistance» er verdt å se i reprise på ESC365, og ved EASY-HF viste de også at effektiv diurese og natriurese kan gjøres både billig, enkelt og trygt.

 

Les også: Intervju med Kristian Berge: – En sykehusinnleggelse er en gyllen mulighet for å raskt optimalisere hjertesviktbehandling

 

 


Kaspar Broch,

kardiolog ved Oslo Universitetssykehus

 

– Hvordan har HF kongressen vært så langt?

– Så langt har jeg hatt en fin kongress i sommerlige Lisboa. Dette er jo litt av en «insider»-kongress, der mange av de samme temaene diskuteres år etter år, ofte av de samme personene. Likevel er det mye nytt på to nivåer: Det ene er at man får erfaring med implementering av nye guidelines og behandlingsmetoder som har vært innført de siste årene. Det andre er helt nye behandlingsprinsipper som legges frem – først og fremst i fase II-studier. De store fase III-studiene presenteres vanligvis på de større kongressene

 

– Hva har vært høydepunktene?

– I år, som i fjor, er det mye fokus på adekvat avvæsking og rask og full opptrapping av alle fire kategorier av hjertesviktmedisiner etter innleggelse for hjertesvikt. Et annet tema som har vært diskutert i flere år nå, er hvordan «HFpEF» er en sekkediagnose som omfatter mange forskjellige sykdommer, og at vi må målrette behandlingen mer til de enkelte fenotypene. Kardial amyloidose er i vinden på grunn av mange kommende behandlingsmuligheter, mens mineralkortikoidantagonister har fått en renessanse med nye ikke-steroid-baserte alternativer. Ett av høydepunktene for min egen del var å høre Milton Packer plukke fra hverandre en av flere fase-II-studie som ser på effekten av slike nye alternativer – mot placebo, og ikke mot de tradisjonelle, billige alternativene vi allerede har.

 

 

Les også: Intervju med Kaspar Broch: – For få pasienter oppnår optimal behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

NO448937_22052024
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request