Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Novartis Norge AS har gleden av å invitere til Novartis-symposiet i dermatologi.

 

Tid: 6. - 7. september 2024

Sted: Hurdalsjøen Hotell, Skredderbakkvegen 9, Hurdal
 

Formålet med dette symposiet er å skape et årlig møteforum for norske dermatologer der forskjellige temaer knyttet til hudfaget presenteres og diskuteres. Ambisjonen er at dette skal være en attraktiv møteplass som kan stimulere til faglig oppdatering.

Innholdet i møtet er satt sammen av Programkomitéen i samarbeid med Novartis.
Vi håper du setter pris på årets Novartis-symposium i dermatologi og ser frem til din aktive deltagelse.

 

Påmelding:

For påmelding vennligst KLIKK HER

Påmelding innen fredag 28. juni 2024 

Det er begrenset antall plasser til møtet, overskytende påmeldte blir satt på venteliste.

 

 

 

Novartis understreker at pasientenes personvern må ivaretas. Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt overfor annet helsepersonell. Personvernet må sikres av foredragsholdere før møtet og gjøres ved enten å påse at pasientkasuistikkene er anonymisert eller at pasientens samtykke innhentes på forhånd jf. helsepersonelloven § 21. Novartis skal ikke gi medisinske råd, direkte eller via konsulenter. Behandling av pasienter er den enkelte helsepersonells ansvar og diskusjon av pasientkasuistikker kan kun gjøres for å øke den enkelte deltakers kunnskap. 
Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. For webinar: Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00. Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.
Documents: 
invitasjon_novartis-symposiet_i_dermatologi_2024_v4.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
13.00-14.00
Lunsj
14.00-14.20
Velkommen
v/Novartis
14.20-14.30
Velkommen
Velkommen v/Programkomitéen
14.30-15.10
Behandlingsresistente dermatofyttinfeksjoner
v/Olav Sundnes
15.10-15.50
Aktiniske keratoser - en kronisk utfordring
v/Linn Landrø
15.50-16.10
Pause
16.10-16.40
Behandling av keloider
v/TBD
16.40-17.20
Urticaria i privatpraksis
v/TBD
17.20-18.00
Behandlingsresistent CSU
v/Olav Sundnes
19.00-21.00
Middag
07.00-08.30
Frokost
08.30-08.50
Åpning ved Programkomitéen og refleksjoner etter gårsdagen
08.50-09.30
Atopisk eksem - veiledende anbefalinger
v/TBD
09.30-10.10
Behandling av atopisk eksem hos barn
v/Astrid Lossius
10.10 -10.30
Pause/utsjekk
10.30 – 11.30
Behandling av HS: Medisinsk side
v/Thrasyvoulos Tzellos
11.30-12.30
Behandling av HS: Kirurgisk side
v/Øystein Grimstad
12.30 -13.00
Huden etter organtransplantasjon
v/Mohammad Rizvi
13.00 -14.00
Lunsj og avreise
NO240605_11207309
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request