Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Invitasjon til fagmøte

Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD) og inklisiran:
Erfaringer fra klinisk praksis i Norge og Nederland

Tid: Torsdag 22. august 2024 kl. 18.00
Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15

Novartis Norge inviterer klinikere med interesse for ASCVD til et fagmøte hvor vi vil dele erfaringer med bruk av inklisiran i Norge og Nederland. Du kan velge å delta fysisk på møtet i Oslo, eller melde deg på som digital deltaker, hvor du får tilsendt en streaminglink i forkant av møtet.

Om inklisiran:

Inklisiran er den eneste kolesterolsenkende medisin basert på siRNA-virkningsmekanisme, som muliggjør dosering kun to ganger årlig etter oppstartsdosering første år. I Norge er inklisiran tilgjengelig på blå resept for pasienter med aterosklerotisk sykdom som ikke oppnår LDL-C behandlingsmål på statiner/ezetimib og som ikke kan bruke Praluent, etter individuell søknad og i henhold til vilkår fastsatt av Helfo1. 

 

Svarfrist: 15. august 2024

 

PROGRAM:

17.30              Lett servering før møtestart

18.00 – 18.10 Velkommen
v/Novartis

18.10 – 18.20 Innledning og bakgrunn for møtet
v/møteleder Dan Atar, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, overlege, professor og forskningsleder

18.20 – 18.50 Erfaringer fra Nederland
v/Harald Thune Jørstad, kardiolog ved Amsterdam UMC, Nederland. Han spesialiserer seg på forebyggende kardiologi og idrettskardiologi, og er den nåværende lederen av den nederlandske sportskardiologiske seksjonen

18.50 – 19.10 Erfaringer fra Norge
v/Eva Ringdal Pedersen, overlege og professor II, seksjon for preventiv kardiologi ved hjerteavdelingen Haukeland og universitetet i Bergen

19.10 – 19.45  Diskusjon

20.00              Middag på Dinner Barcode

 

 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.

Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. 

For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 2305 2000.

Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.
Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.

Documents: 
invitasjon_til_fagmote_22._august_2024_oslo.pdf
PDF icon Last ned
NO240618_11216886
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request