Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Det finnes per i dag ingen nasjonale retningslinjer for behandling av migrene. Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine på NevroNEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok innen nevrologi). Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene.
 

Om kompetansetjenesten →

Migrene på Nevro NEL →

 

NO2310318858
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request