Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Artikler og kliniske studier →
Novartis arbeider for å skape økt verdi for pasienter og våre samarbeidspartnere i helsevesenet. Vi vil påvirke menneskers liv i en positiv retning gjennom å oppdage, utvikle og markedsføre nye produkter for å helbrede sykdommer og forbedre menneskers livskvalitet. Her finner du mer informasjon om studier om migrene. CGRP og erenumab.

Behandlingsretningslinjer →
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (ved St. Olavs hospital i Trondheim) foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine på NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene. 

NO2310318858
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request