Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Det er ikke kjente interaksjoner med legemidler for akuttbehandling migrene. I studie for episodisk migrene og studie for kronisk migrene fikk pasienten lov til å bruke akutt hodepinebehandling.

 

Referanse
1. Aimovig SPC 10.08.2023, kap. 4.5 + 5.1

Vi har per i dag ingen data tilgjengelig på dette. 

Vi har per i dag ingen data tilgjengelig på dette.

Nei. Aimovig® kan oppbevares i romtemperatur (opptil 25 °C) i 7 dager. Ved hjemtransport på over 30 min eller hvis Aimovig kan bli utsatt for 25 °C eller mer anbefaler vi bruk av kjølebag.

 

Referanse
1. Aimovig SPC 10.08.2023, kap. 6.4

Det kan være at klikk fra penn ikke høres ved bruk. Du bør følge med på vindu i penn, når dette vinduet blir gult er dosen administrert.

 

Referanse
1. Aimovig PIL 10.08.2023, bruksanvisning Aimovig ferdigfylte penner

Følg med på injeksjonsvindu på pennen. Når vinduet er blitt gult er injeksjon fullført.

 

Referanse
Aimovig PIL 10.08.2023, bruksanvisning Aimovig ferdigfylte penner

Legg den brukte pennen i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander umiddelbart etter bruk. Den brukte pennen kan leveres på apotek.

 

Referanse
Aimovig PIL 10.08.2023, bruksanvisning Aimovig ferdigfylte penner

Kliniske studier har vist at de fleste pasientene som responderer på behandling, får klinisk effekt i løpet av 3 måneder.

 

Referanse
Aimovig SPC 10.08.2023, kap.4.2

Det finnes en begrenset mengde data fra bruk av erenumab hos gravide. Som en forsiktighetsregel er det anbefalt å unngå bruk av Aimovig® under graviditet.

 

Referanse
Aimovig SPC 10.08.2023, kap.4.6

Generelt er Aimovig godt tolerert, men som et forsiktighetstiltak skal pasient informeres om mulighet for bivirkninger som forstoppelse, reaksjoner på injeksjonsstedet, muskelkramper og kløe.

Se utfyllende liste over bivirkninger her: Aimovig SPC 10.08.2023, kap.4.8

Aimovig® er et fullt  humant monoklonalt antistoff. Aimovig® er den eneste CGRP-hemmer som binder direkte til CGRP-reseptoren. Aimovig® kan oppbevares i romtemperatur (opp til 25 °C) i 7 dager. Den ferdigfylte pennen er enkel å bruke.

 

Referanse
 Aimovig SPC 10.08.2023, kap.5.1, 6.4

Det anbefalte doseringsintervallet er 70 mg eller 140 mg hver 4. uke.

 

Referanse
Aimovig SPC 10.08.2023, kap.4.2
NO2311143700
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request