Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Aimovig forebygger migreneanfall ved å blokkere reseptoren for CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). Aimovig administreres hver 4. uke (hver 28. dag) og har vist signifikant effekt allerede etter den første injeksjonen. Pasientene hadde høy compliance av behandlingen og overforbruket av smertestillende legemidler ble redusert.1-3

 

Fullstendig produktinformasjon finnes på Felleskatalogen →

 

 

Godkjent refusjon fra 09.12.2019

 

 

 

 

 

100 prosent humant monoklonalt antistoff som selektivt blokkerer CGRP-reseptoren1

 

Halverer antall migrene-dager hos 50 prosent av pasientene etter 3 måneder4 

Gis i en dose på 70 mg eller 140 mg1

 

 

 

Aimovig settes ved subkutan injeksjon hver 4. uke1 

Pasientene reduserer/stopper overforbruk av smertestillende medisiner5

 

Mer enn 90 prosent av pasientene valgte å fullføre studien5

 

 

Har effekt etter en måned4

 

Bivirkninger, mest vanlige

Frekvensintervaller: (≥1/100 til <1/10)

Gastrointestinale: Forstoppelse

Generelle: Reaksjoner på injeksjonsstedet  

Hud: Kløe 

Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner 

Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper

 

Virkingsmekanisme

 

Aimovig (Erenumab) er et 100% humant monoklonalt antistoff som bindes spesifikt til kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-reseptoren. CGRP-reseptoren er lokalisert på steder som er relevante for patofysiologien til migrene som for eksempel det trigeminale ganglion. Aimovig (Erenumab) er en potent og spesifikk kompetitor til CGRP og inhiberer dets virkning på CGRP-reseptoren, og har ingen signifikant virkning på andre kalsitoninreseptorer.

CGRP er et nevropeptid som modulerer nociseptiv signalering og en vasodilator som har blitt assosiert med patofysiologien til migrene. I motsetning til andre nevropeptider, er det vist at CGRP-nivået øker signifikant under migrene og går deretter tilbake til normalt nivå når hodepinen avtar. Intravenøs infusjon av CGRP induserer migrenelignende hodepine hos pasienter.

Referanse: Aimovig SPC pkt 5.1

 

 

 

 

 

 Aimovig er indisert for profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager hver måned.1

Krav om tidligere forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser2. Søknaden må inneholde informasjon om hvilken forebyggende behandling legemidler som er benyttet tidligere. Pasienter med medikamentoverforbrukshodepine (MOH) skal ha gjennomført medikamentavvenning. Dette skal dokumenteres i søknaden.

Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen.2

 

Minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 er migrenedager.6

 

 

 

Referanser
1. Gjeldende SPC for Aimovig

2. Helfo

3. SLV

4. Peter J. Goadsby; M.D., Ph.D. et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017;377:2123-32. Kurverne deler sig allerede i måned 1 for 70 og 140 mg Aimovig sammenlignet med placebo. 50 % reduktion i antallet af migrænedage blev opnået af 50 % af patienterne, som fik Aimovig 140 mg.

5. Tepper SJ, Diener H-C, Astuna M, et al. Efficacy of erenumab for the treatment of patients with chronic migraine in presence of medication overuse. Poster presented at: American Headache Society, 59th Annual Scientific Meeting; June 8-11.2017; Boston, MA. 54,8 % i 70 mg-gruppen, 60 % i 140 mg-gruppen og 39,5 i placebogruppen ophørte med et overforbrug af kombinationer af smertestillende medicin.

6. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition. Cephalgia 2013;33:629-808

 

Rating: 
No votes yet
NO2401128620
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request