Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Nå er det mulig for egnede pasienter å selv administrere sine Xolair-injeksjoner hjemme eller der de måtte befinne seg.1 

 

For hvilke pasienter? 

Selvadministrering er for pasienter som av behandlende lege er vurdert å være egnede kandidater for dette, som har fått opplæring i injeksjonsteknikk og i å gjenkjenne tidlige tegn på alvorlige reaksjoner og som ikke har anafylaksi i sykehistorikken.1  

 

Introduksjon til selvadministrering1

1. De tre første dosene gis av eller under veiledning fra helsepersonell.
2. Pasienten skal gis opplæring i injeksjonsteknikk av helsepersonell på klinikk. 
3. Pasienten skal læres opp til å kunne gjenkjenne tidlige tegn på alvorlige allergiske reaksjoner. 

 

Pasientene tilbys pasientstøtte ved selvadministrering

Video med instruksjoner for administrering av Xolair finnes på felleskatalogen.no

Pasientinformasjonshefter med illustrasjoner av injeksjonsteknikk kan bestilles her 

 

Studier av selvadministrering viser fortsatt god kontroll2-4 

• De tre første dosene på klinikken
• Oppfølgingsmøte på klinikken1 (16 uker) 
• Oppfølgingsmøte på klinikken1 (hver 3. til 6. måned)  

 

Les mer om Xolair på felleskatalogen.no 

  

Referanser 
  1. Xolair SPC kap. 4.2
  2. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
  3. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
  4. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.
NO2308178521
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request