Respiratoriske sykdommer

Oppdaterte retningslinjer fra GINA 2020 - inkluderer blant annet veiledning om håndtering av astmapasienter under pandemien covid-19.

Global Initiative for Asthma (GINA) har blitt publisert regelmessig siden 2003 med nye oppdateringer om håndtering av astmapasienter. De siste årene er målet å publisere og oppdatere rapporten hvert år.

Årets rapport...Vis mer

NO2008123749

Novartis ønsker å ha en dialog med deg og å kunne sende deg informasjon om våre produkter og terapiområder som vi tror du kan ha nytte av. Ved å sende oss din kontaktinformasjon samtykker du til at Novartis kan sende deg elektronisk informasjon slik som nyhetsbrev, produktinformasjon, medisinsk informasjon og invitasjoner til fysiske og virtuelle møter. Behandling av personopplysninger skjer...Vis mer

NO2004140113

Det finnes verktøy og informasjon som kan gjøre livet enklere for pasienter som har alvorlig allergisk astma. Her finner du et utvalg av våre produkter, app-er og filmer som pasientene dine kan ha nytte av, og som du også kan bruke sammen med pasientene.

Astma Kontroll Test (ACT)

Astma Kontroll Test er en validert egenevalueringstest av pasientens symptomkontroll. Den består...Vis mer

NO1910754662

Doseringen av Xolair tilpasses individuelt ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE målt før oppstart av behandling. Injeksjonsintervaller er hver 4. eller hver 2. uke, avhengig av hvilken dose pasienten trenger.

Pasienter med utgangsnivå av IgE eller kg kroppsvekt utenfor grensene i doseringsskjemaet, bør ikke behandles med Xolair.

Den maksimalt anbefalte...Vis mer

NO1910749173
Slik administreres Xolair Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.1 Anbefalte injeksjonssteder er utside overarm, forside lår eller nedre mageregion (unngå området 5 cm rundt navlen) Dosering av Xolair innstilles individuelt til hver pasient ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE ved behandlingsoppstart. (lenke til doseringsskjema under Boks 3) Avhengig av...Vis mer
NO1910749173
bilde
Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (kun gjeldende for pasienter ≥12...Les mer
NO1910749173
Hva er symptomene?

Når en person med allergi kommer i kontakt med et allergen som han eller hun har dannet IgE-antistoffer mot, binder allergenet seg til disse antistoffene. Det utløser en allergisk reaksjon, som fører til en betennelsestilstand i luftveiene. I neseslimhinnen medfører det hevelse og produksjon av væske, som gir tett og rennende nese. I slimhinnen i øynene oppstår det rødhet og...Vis mer

NO1909740414
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers