Respiratoriske sykdommer

Til tross for at effektiv behandling er tilgjengelig, har mange astmapasienter dårlig kontroll over sykdommen sin. Studier har vist at så mange som 39 % av alle astma- pasienter har en ukontrollert sykdom. Ettersom det er så vanlig, er ukontrollert astma en betydelig belastning, ikke bare for den enkelte pasient men også for samfunnet. Ukontrollert astma er ofte ikke nødvendig da det finnes...Vis mer

NO2209301470

There have been many studies that have examined whether people living with asthma are at higher risk of being infected with COVID-19 and whether the disease strikes harder for these individuals. The results from these studies are unfortunately still somewhat contradictory, but with the help of summarising publications from the WHO and the Global Initiative for Asthma (GINA), you might see...Vis mer

NO2201172061

*Disclaimer:

Propeller Sensor for Enerzair Breezhaler inhalatoren (heretter referert til som "Breezhaler sensor eller 'sensor'") og Propeller mobil-app (heretter referert til som 'app') eies av Propeller Health.

En sensor som kan kobles til inhalatoren innebærer en ny mulighet som kan støtte opp under god etterlevelse i astmabehandling, og gjennom dette...Vis mer

NO2205192963
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers