Dette nettstedet er kun for helsepersonell

2021 ESC Guidelines anbefaler fire pilarer i behandling av HFrEF, som bør igangsettes samtidig og titreres opp til maksimal tolererbare dose. Studier har vist at ved å initiere disse fire, reduseres risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse.1

I dette webinaret presenterer overlege ved kardiologisk avdeling på Ahus, Peder L. Myhre, hvordan man kan optimalisere behandling under en hjertesviktinnleggelse. 
 

 

 

Vil du vite mer? Les mer om oppstart av Entresto her

 

Entresto® (sakubitril/valsartan)

Indikasjon: Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

Vanligste bivirkninger: Hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.

Kontraindikasjoner: Kjent angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hemmere eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av ACE-hemmere. 

Reseptgruppe, refusjon & pris: Reseptgruppe C. Forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §2. Entresto 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4115,70 per 27.01.2023

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

Dosering: Anbefalt startdose av Entresto er én tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør dobles i løpet av 2 - 4 uker til måldosen med én tablett på 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolererer.

 

Se Felleskatalogen for mer informasjon

 


 

Referanser
  1.  McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and
    chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
  2.  ENTRESTO SPC 11.09.2023
  3. Felleskatalogen. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; SPC 11.09.2023.
    Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no
  4. Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2019 [hentet 15.03.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=en­tresto&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
NO2401159097
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request