Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

AIMOVIG® VIRKNINGSMEKANISME

 

Aimovig (Erenumab) er et 100% humant monoklonalt antistoff som bindes spesifikt til kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-reseptoren. CGRP-reseptoren er lokalisert på steder som er relevante for patofysiologien til migrene som for eksempel det trigeminale ganglion. Aimovig (Erenumab) er en potent og spesifikk kompetitor til CGRP og inhiberer dets virkning på CGRP-reseptoren, og har ingen signifikant virkning på andre kalsitoninreseptorer.

 

CGRP er et nevropeptid som modulerer nociseptiv signalering og en vasodilator som har blitt assosiert med patofysiologien til migrene. I motsetning til andre nevropeptider, er det vist at CGRP-nivået øker signifikant under migrene og går deretter tilbake til normalt nivå når hodepinen avtar. Intravenøs infusjon av CGRP induserer migrenelignende hodepine hos pasienter.

 
Referanse: SPC pkt 5.1

 

 
NO2310318858
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request