Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Handlingsprogrammet på melanom ble oppdatert og godkjent av Helsedirektoratet den 5. juli 2023. Handlingsprogrammet har vært gjennom en full revisjon og oppdatert for første gang siden mai 2020. Noen av endringene som har kommet gjelder medikamentell adjuvant behandling, hvor dabrafenib + trametinib er anbefalt kombinasjonsbehandling for BRAFV600 muterte stadium III melanomer. I denne korte 3 minutters videoen kan du se oppdateringene, hva de er bygget på, samt høre hva internasjonal melanom ekspert Professor Paul Daniel Nathan ved Mount Vernon Cancer Center UK sier om hvordan de velger adjuvant behandling.

 
NO2309225978
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request