Legemiddelverket har fattet vedtak (av 28.02.2020) om å fjerne refusjonsvilkårene for Entresto (effektivt fra 15.03.2020) hos pasienter med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.

De begrunner sin beslutning med at: «Fjerning av vilkårene kan redusere tiden det tar før pasientene får behandling med Entresto, samt redusere unødvendig bruk av spesialisthelsetjenesten.»

Vi i Novartis ser veldig positivt på dette og stiller oss bak Legemiddelverket sitt vedtak og deres konklusjon. Legemiddelverket vil publisere refusjonsvedtaket på sine nettsider: www.legemiddelverket.no.

 

Hva er nytt?

Refusjonsberettiget bruk fra 15.03.2020 er behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF≤35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

Følgende vilkår er fjernet fra 15.03.2020

  • NYHA klasse II-IV
  • Ejeksjonsfraksjon (EF) mindre eller lik 35 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR)
  • EF mindre eller lik 35 % skal være oppfylt under behandling med maksimal tolererbare doser av betablokker, ACE-hemmer eller ARB og eventuelt mineralkortikoidantagonist.

 

Hvordan forenkler dette forskrivningen av Entresto i praksis?

Novartis mener hovedsakelig at det er tre kriterier i de frafalte refusjonsvilkårene som utgjør en forskjell for deg som forskriver Entresto:

 

1. Det er ikke lenger behov for å dokumentere EF ≤ 35 % på dagens behandling.

Legemiddelverket støtter at pasienter som er diagnostisert med EF mindre eller lik 35 %, som fortsatt er symptomatisk på behandling med ACE-hemmer/ARB, bør kunne tilbys neste behandlingssteg av allmennlegen uten at spesialisthelsetjenesten involveres for ny måling av EF.

 

2. Det er ikke lenger behov for å dokumentere at pasienten har stått på «maksimal tolererbar dose» av ACE-hemmer/ARB og betablokker.

 

3. MRA behøver ikke å være vurdert før oppstart av Entresto.

Legemiddelverket har nå flyttet en stor del av ansvaret for å definere pasienter som kan behandles med Entresto på deg som forskrivende lege.

 

               

Referanse
Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2019 [hentet 15.03.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=entresto&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0

 

Rating: 
No votes yet
NO2003136597
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers