Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.

Les mer om studiene her; PARADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF
 

PARADGIM-HF

PARADIGM-HF sammenlignet behandlingen angiotensin reseptor-neprilysin hemmeren (Entresto) med enalapril (standardbehandling for HFrEF) hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. Entresto var overlegen til enalapril ved å redusere risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser.1  Les mer her

Figur laget av Novartis basert på referanse, McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004

 

PIONEER-HF 

PIONEER-HF undersøkte effekten og sikkerhet av Entresto sammenlignet med enalapril hos pasienter med hjertesvikt og reduserte ejeksjonsfraksjon som var innlagt på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. Entresto viste en signifikant større reduksjon i NT-proBNÅ sammenlignet med enalapril.2  Les mer her 

 

Figur laget av Novartis basert på referanse, Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48

 

TRANSITION

TRANSITION sammenlignet oppstart av Entresto før utskrivelse med rett etter utskrivelse fra sykhus hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon som var innlagt på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. Tolerabilitet og sikkerhet var sammenlignbar i begge gruppene og ca. 50% av pasientene oppnådde måldose etter 10 uker.3 Les mer her 

Figur laget av Novartis basert på referanse, Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007

 

PROVE-HF 

PROVE-HF mekanisk studie som undersøkte om endringene i NT-proBNP etter oppstart med Entresto kunne korrelere til endringer i hjertets struktur og funksjon hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. Etter 12 måneder kunne en se korrelasjon mellom NT-proBNP og LVEF4. Les mer her

Figur laget av Novartis basert på referanse, Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

Se animasjonsfilm av PROVE-HF her.

 


Referanser 
1.McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004
2.Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48
3.Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007
4.Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

Rating: 
No votes yet
NO2205021515
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers