Vanlige symptomer i henhold til International Classification of Headache Disorders (ICHD-3):

 

Migrene

•    Unilateral, pulserende hodepine av moderat eller sterk intensitet som varer i 4–72 timer. 
•    Kvalme, oppkast
•    Lyd- og lysskyhet
•    Forverring ved fysisk aktivitet

 

Migrene med aura

•    Synsforstyrrelse
•    Unilaterale parestesier eller nummenhet 
•    Afasi eller annen taleforstyrrelse
•    Andre nevrologiske symptomer
•    De nevrologiske symptomene forsvinner og etterfølges av hodepine (migreneekvivalent variant etterfølges ikke av hodepine)

 

Episodisk eller kronisk migrene

Inndelingen i forskjellige typer migrene er basert på antall dager med hodepine og migrene i løpet av en måned.
•    Episodisk migrene: 1–14 hodepinedager/måned
•    Kronisk migrene: ≥ 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 dager med kvalifisert migrenehodepine 

Andre, uvanlige former for migrene er hemiplegisk migrene, basilarismigrene, øyemigrene, magemigrene og vestibulær migrene. 

 

Diagnose

Migrenediagnosen stilles gjennom anamnese og bekreftes som regel gjennom nevrologisk og somatisk status. Det anbefales at personer med migrene fører en hodepinedagbok for at man skal kunne stille riktig diagnose, tolke hodepinemønsteret samt vurdere effekten av ulike behandlingsmetoder.

International Headache Society (IHS) har definert diagnostiske kriterier for migrene som er gode hjelpemidler for deg som jobber med migrenepasienter.

 

PIN-koden

PIN-koden er en rask test du kan gjøre før du stiller diagnosen i henhold til ICHD-3 kriteriene. Hvis pasienten svarer JA på to av tre spørsmål, er det 93 % sannsynlighet for at hun/han har migrene. Hvis svaret er JA på alle tre spørsmålene, er det 98 % sannsynlighet for at hun/han har migrene.
 

Diagnosekriterier i henhold til ICHD-32

 

Migrene uten aura

A.    Minst fem hodepineanfall som oppfyller kriteriene B-D.
B.    Hodepine som varer 4–72 timer (ubehandlet eller ikke tilstrekkelig behandlet).
C.    Hodepinen har minst to av disse fire kjennetegnene:

       1. Unilateral
       2. Pulserende
       3. Moderat til sterk smerteintensitet
       4. Blir verre av eller forhindrer normal, daglig fysisk aktivitet

 

D.    Minst ett av følgende symptomer samtidig med hodepinen:

       1. Kvalme og/eller oppkast
       2. Både lyd- og lysskyhet

 

E.    Ikke bedre forklart av andre ICHD-3-diagnoser 

 

Migrene med aura

A.    Minst to anfall som oppfyller kriteriene B og C

B.    Ett eller flere av følgende fullt reversible aurasymptomer:

       1. Visuelle
       2. Sensoriske
       3. Tale og/eller språk
       4. Motoriske
       5. Hjernestamme
       6. Retinale

 

C. Minst tre av følgende seks karakteristika:

       1. Minst ett aurasymptom utvikles gradvis i løpet av minst 5 minutter
       2. To eller flere aurasymptomer oppstår etter hverandre
       3. Hvert individuelle aurasymptom varer 5–60 minutter
       4. Minst ett aurasymptom er unilateralt
       5. Minst ett aurasymptom er positivt
       6. Auraen medfølger eller etterfølges av hodepinen innen 60 minutter 

 

E. Ikke bedre forklart av andre ICHD-3-diagnoser
 


1. Headache Classification Commitee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38(1):1-21
Rating: 
No votes yet
NO2111172059
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers