Migrenepasienter er ulike. Noen er hardt rammet, mens andre klarer seg fint i hverdagen. Et migreneanfall kommer i ulike «faser», som påvirker pasienten på ulike måter. Ved å dokumentere hvordan de ulike fasene oppleves, kan pasienten lettere se effekten av behandling og andre tiltak.

 

Illustrasjonen viser ulike typer av migrene, antall dager med migrene per måned og behandlingsstrategi

 

Forebyggende tiltak

Det finnes noen tiltak pasienten selv kan prøve for å unngå migreneanfall. Et av de viktigste er å prøve å identifisere om det er noen spesielle faktorer som utløser et migreneanfall (triggere) og om det er noe som kan unngås i hverdagen. Disse eventuelle triggerne varierer fra pasient til pasient, men noen av de som oftest går igjen, er:

  • Stress
  • For lite eller for mye søvn
  • Alkohol og enkelte matvarer (f.eks. sjokolade, ost, sitrusfrukter eller skalldyr)
  • Sensoriske stimuli som sterkt eller blinkende lys, høye lyder eller lukter
  • Enkelte medisiner
  • En del kvinner får migreneanfall i forbindelse med menstruasjon

 

Som helsepersonell kan du hjelpe pasienten i å identifisere slike eventuelle triggere. 

 

Behandlingsretningslinjer

Det finnes per i dag ingen nasjonale retningslinjer for behandling av migrene.

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine på NevroNEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok innen nevrologi). Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene.

NevroNel → 

Rating: 
No votes yet
NO2211144589
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers