Resultatene fra de pivotale studiene på ankyloserende spondylitt (MEASURE 1 og 2), psoriasisartritt (FUTURE 1 og 2) og psoriasis (ERASURE og FIXTURE) er publisert og er bakgrunnen for myndighetenes vurdering og godkjenning.For å oppnå optimal bruk av sekukinumab og en dypere forståelse av legemidlets effekt og sikkerhetsprofil gjennomfører Novartis og akademiske forskere verden over flere studier på sekukinumab. Det pågår også mye forskning på cytokin IL-17A og hvilken rolle det spiller for sykdom og helse. Nedenfor finner du lenker til noen artikler med studieresultater for sekukinumab og IL-17A. 


 

Psoriasis 

 

Primære resultater fra de pivotale studiene (ERASURE og FIXTURE) på bruk av sekukinumab ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis: 

 

Sammenfattende artikkel om IL-17A og patogenesen til psoriasis: 

 

Resultater fra direkte sammenlignende studier (FIXTURE og CLEAR) på bruk av sekukinumab ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis: 


Shape 

Ankyloserende spondylitt (AS) 

 

Primære resultater fra de pivotale studiene (MEASURE 1 og 2) ved bruk av sekukinumab mot AS: 

 

Resultater fra studier med lengre varighet enn 1 år: 

 

Sekukinumab som behandling etter TNF-hemmere ved AS: 

 

Sammenfattende artikkel om IL-17A og patogenesen til AS samt resultater fra kliniske studier på sekukinumab: 

Shape


 

Psoriasisartritt (PsA) 

 

Primære resultater fra de pivotale studiene (FUTURE 1 og 2) ved bruk av sekukinumab mot PsA: 

 

Resultater fra studier med lengre varighet enn 1 år: 

 

Sekukinumab som behandling etter TNF-hemmere ved PsA: 

 

Resultater om effekten av sekukinumab på utvikling av strukturelle skader ved PsA: 

 

Effekten av sekukinumab på PsA i studier på moderat til alvorlig plakkpsoriasis: 

 

Sammenfattende artikkel om IL-17A og patogenesen til PsA samt resultater fra kliniske studier på sekukinumab: 


Shape 

Andre publikasjoner 

 

Sammenstilte sikkerhetsanalyser: 

 

Utvikling av legemiddelantistoffer (immunogenitet): 

 

Oversiktsartikler om IL-17: 

 

 

Referanser
  1. Cosentyx SPC kap. 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, godkjent dato 23.10.18 
NO1908720817
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers