Dermatologi

Cosentyx Medhub

Cosentyx (sekukinumab) er et helt humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Cosentyx er tilgjengelig i...Les mer

NO2111183414
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers