Title:
Xolair astma kampanjebrosjyre

Brosjyre for helsepersonell som behandler pasienter med alvorlig astma. Brosjyren inneholder informasjon om indikasjonen for behandling med Xolair, den allergiske inflammasjonskaskaden, doseringstabell for Xolair i alvorlig allergisk astma og kriterier for selvadministrering av Xolair.

Felleskatalogen

Respiratoriske sykdommer
NP4 -: 
NO1904993217
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers