Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Behandling av hjertesvikt

 

Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er medikamenter grunnbehandlingen for hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som bør igangsettes og optimaliseres før en vurdere behov for implanterbare defibrillatorer og pacemakere. De anbefaler 4 medikamenter inn så tidlig og trygt som mulig. (se tabell 3) Resultater fra kliniske studier ved bruk av disse 4 har vist økt overlevelse, færre sykehusinnleggelser, forbedringer av symptomer og bremsing av den progressive forverringen.

 

 

Tabell 3; Behandling av hjertesvikt, er utarbeidet av Novartis basert på referanse 1: McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

Se mer om ESC guidelines 2021 her 

 


Referanser
  1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
NO2306260116
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request