Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Adjuvant – COMBI-AD 

Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF-Mutated Melanoma - PubMed (nih.gov)  Adjuvant dabrafenib pluss trametinib i stadium III melanom. Dobbelblind, placebokontrollerte, fase 3-studier. Primært endepunkt er tilbakefallsfri overlevelse. Sekundære endepunkter inkluderer total overlevelse, frihet fra fjernmetastaser, frihet fra tilbakefall og sikkerhet. 

Five-Year Analysis of Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III Melanoma - PubMed (nih.gov)  Femårige analyser av Adjuvant dabrafenib pluss tramentinib i stadium III melanom. Dobbelblindet, placebokontrollerte, fase 3-studier. Primært endepunkt er tilbakefallsfri overlevelse. Sekundære endepunkter inkluderer total overlevelse, frihet fra fjernmetastaser, frihet fra tilbakefall og sikkerhet. 

Pyreksi - COMBI-APlus 

Improved pyrexia-related outcomes associated with an adapted pyrexia adverse event management algorithm in patients treated with adjuvant dabrafenib plus trametinib: Primary results of COMBI-APlus - PubMed (nih.gov) Tilpasset feber bivirkningshåndteringsalgoritme. Åpen, fase IIB studie. Evaluering av en tilpasset feberhåndteringsalgoritme hos pasienter med høyrisiko resektert stadium III BRAFV600E/K-mutant melanom behandlet med adjuvant dabrafenib pluss trametinib i opptil 12 måneder.

Metastatisk 

Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib - PubMed (nih.gov) Åpen, fase 3. Metastatisk melanom med en BRAF V600-mutasjon. Det primære endepunktet var total overlevelse. 

Five-Year Outcomes with Dabrafenib plus Trametinib in Metastatic Melanoma - PubMed (nih.gov) Samlet utvidet overlevelsesdata fra COMBI-d og COMBI-v studiene. De primære endepunktene i COMBI-d og COMBI-v studiene var progresjonsfri overlevelse og total overlevelse, henholdsvis. 

Combined BRAF and MEK inhibition versus BRAF inhibition alone in melanoma - PubMed (nih.gov) Fase III. Tidligere ubehandlede pasienter som hadde ikke-resektabelt stadium IIIC eller stadium IV melanom med en BRAF V600E eller V600K mutasjon. Det primære endepunktet var progresjonsfri overlevelse. Sekundære endepunkter inkluderte total overlevelse, responsrate, responsvarighet og sikkerhet.

Hjernemetastaser 

Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAFV600-mutant melanoma brain metastases (COMBI-MB): a multicentre, multicohort, open-label, phase 2 trial - PubMed (nih.gov) Multisenter, multikohort, åpen, fase 2 i fire pasientkohorter med melanom hjernemetastaser. Det primære endepunktet var intrakraniell respons vurdert av investigatori kohort A i den totale pasientpopulasjonen som ble behandlet. Sekundære endepunkter inkluderte intrakraniell respons i kohortene B, C og D. 

NO240620_11213581
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request