Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Diagnostisering av hjertesvikt

 

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin hetrogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter. Symptomene kan også være vanskelige å tolke, spesielt hos kvinner, eldre, overvektige pasienter og pasienter med lungesykdom. Det er derfor viktig å vurdere differensialdiagnoser ved hjertesvikt. Ved akutt dyspnè er foruten hjertesvikt også KOLS-forverring, pneumoni og lungeemboli vanlige differensialdiagnoser.

Ved mistanke om hjertesvikt bør en gjennomføre følgende diagnostiske undersøkelser; anamnse, EKG, blodprøver og ekkogardiografi. (Se tabell 1) Ekkogardiografi vil kunne gi et bilde av hjertets funksjon, både systolisk og diastolisk, samt svar på årsaken til hjertesvikten. Ekkogardiografi vil definere om det er hjertesvikt med bevart systolisk funksjon, med redusert systolisk funksjon eller med moderat redusert systolisk funksjon.

Tabell 1; Diagnostisering av hjertesvikt, er utarbeidet av Novartis etter referanse 1: McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

 

Andre diagnostiske undersøkelser:

  • Rtg Thorax

  • Laboratorieprøver inkl hematologi, lipider, elektrolytter, nyre og stoffskifteprøver, fastende glukose og HbA1c

     

Når diagnosen er bekreftet blir pasienten klassifisert etter symptomenes alvorlighetsgrad i henhold til NYHA klasser (New York Heart Association). Symptomene er viktige med tanke på å styre behandlingen, og bør derfor beskrives så nøyaktig som mulig. (se tabell 2)

 

Tabell 2; Oversikt klassifisering etter symptomer er utarbeidet av Novartis etter referanse 1: McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

 


Referanser
  1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
NO2306260116
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request