En brosjyre med informasjon og råd om progressiv MS
En pasientbrosjyre om sykdommen
Informasjonsbrosjyre om Gilenya® (fingolimod). En veiledning for sykepleiere som behandler pasienter med svært aktiv attakvis multippel sklerose
Informasjon til barn om Multippel Sklerose
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers