Xolair® dosekort
GINA 2019 Pocket Guide for vanskelig-å-behandle og alvorlig astma, V2.0 April 2019
GINA 2019 Pocket guide for astmabehandling og -forebygging
Xolair demonstrasjonssprøyte
Xolair pasientbrosjyre 150 mg
Xolair pasientbrosjyre 75 mg
Xolair - Hvor er Erik
Astma Kontroll Test (ACT) avrivningsblokk
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers