Anita Henriksen
Disease Area Manager Novartis Norge AS
Introduksjon og velkommen til ITP i fokus

 

Waleed Ghanima
Overlege og forskningssjef
Sykehuset Østfold Kalnes
Professor,institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo
Hva er ITP

 

Galina Tsykunova
Overlege hematologi
Haukeland universitetssykehus. 
ITP behandling etter steroid svikt

 

Eirik Tjønnfjord
Overlege Tromboseklinikken
Sykehuset Østfold Kalnes
Optimal behandling av ITP

 

Galina Tsykunova
Overlege ,Haukeland universitetssykehus. 
Graviditet og ITP

 

Eirik Tjønnfjord
Overlege Tromboseklinikken
Sykehuset Østfold Kalnes
Pasientens perspektiv

 

Waleed Ghanima
Overlege og forskningssjef
Sykehuset Østfold Kalnes
Professor,institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo
Behandling av ITP – en helhetlig tilnærming

 

Marie Lindèn
Leder for ITP-foreningen i Norge
Dette er min historie

 

Marie Lindèn
Leder for ITP-foreningen i Norge
Hvem er vi

NO2208292760
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers