Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
ORION-9: Effekt i heterozygot familiær hyperkolesterolemi

Studiedesign 1

ORION-9 var en internasjonal, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 18 måneder hos 482 pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). Alle pasientene brukte maksimalt tolererte doser med statiner med eller uten annen lipidmodifiserendeVis mer

Sikkerhet ved bruk av LEQVIO ®1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder 1,2,3

I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo. 1

Alle disse bivirkningene var av mild eller moderatVis mer

LEQVIO har i fase 3-studier vist effektiv og vedvarende LDL-C reduksjon 1,2,3* *LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall. 1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder 1,2,3

ORION-9, -10 og -11 studiene var multisenter, dobbeltblindede, randomiserte ogVis mer

LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*.

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned. 1

Les mer:

LDL-C reduserende behandling

LEQVIO er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år.

LEQVIOLes mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers