Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

PIONEER-HF1 er en multisenter, randomisert, dobbelt blindet og aktiv kontrollert studie som inkluderte 881 pasienter, hvor 440 pasienter fikk sacubitril/valsartan og 441 fikk enalapril.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al. Association of Change in N-Terminal Pro–B-TypeVis mer
LDL-kolesterol – En av de viktigste risikofaktorene for aterosklerose 1

Med cirka 18 millioner dødsfall per år er hjerte- og karsykdommer den vanligste dødsårsaken globalt. 2 I Norge er hjerte- og karsykdommer den nest vanligste dødsårsaken, og i 2021 døde 10 175 nordmenn som følge av hjerte- og karsykdom . 3

Omkring 85% avVis mer

Fra 1. januar 2023 er dette de nye refusjonsvilkårene for Leqvio: 1,4,5

Leqvio vil fra 1. januar 2023 være et alternativ til nye pasienter i gruppene nevnt under som, etter klinikers skjønn, ikke kan behandles med Praluent 4 .

Dette må skje etter individuell søknad (§3) og i henhold til vilkår fastsatt av Helfo. 1Vis mer

Behandlig av hjertesvikt

Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er medikamenter grunnbehandlingen for hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som børVis mer

Diagnostisering av hjertesvikt

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin hetrogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter. Symptomene kan også være vanskelige å tolke, spesielt hos kvinner, eldre, overvektige pasienter og pasienter med lungesykdom. Det er derfor viktig å vurdere differensialdiagnoser ved hjertesvikt. Ved akutt dyspnè er forutenVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers