Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Om Piqray 2

Piqray (alpelisib) er en α spesifikk klasse I fosfatidylinositol 3 kinase (PI3Kα) hemmer. “Gain of function” mutasjoner i genet som koder for den katalytiske delen av PI3Kα (PIK3CA), fører til økt aktivering av PI3Kα som er vist å kunne forårsake celletransformasjon og dannelse av tumorer i in vitro- og in vivo-modeller.

Indikasjon 1

Piqray er indisert iLes mer

Aksial spondyloartritt (axSpA) er en samlebetegnelse av ulike typer revmatiske ryggsykdommer som kjennetegnes av inflammasjon, smerte og stivhet. Sykdommen er en kronisk og progressiv revmatisk sykdom av varierende grad, som kan ramme både kvinner og menn. 2/3 av axSpA pasienter er menn og sykdommen debuterer vanligvis før 40-årsalderen.

I dette webinaret skal revmatolog GunnsteinVis mer

Entresto gir en større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril hos pasienter innlagt på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. 1

PIONEER-HF undersøkte effekt og sikkerhet av Entresto sammenlignet med enalapril hos pasienter med hjertesvikt og innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. Entresto viste signifikantVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers