Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Hjertesvikt (insufficientia cordis)

Hjertesvikt er en klinisk tilstand der hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod ut i kroppen er utilstrekkelig. Hjertesvikt oppstår som følge av strukturendringer på hjertet eller nedsatt hjertefunksjon. Ved hjertesvikt vil kroppens nevrohormonelle kompensasjonsmekanismer forsøke å opprettholde adekvat vevsperfusjon.

Aktiveringen avVis mer

Bakgrunn

Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse for pasienter eldre enn 65 år i vestlige land. 2 Studier på europeiske sykehus viser at nærmere 44% av hjertesviktpasientene reinnlegges uansett innleggelsesårsak. 3 Akutt dekompensert hjertesvikt (eng.: ‘’acute heart failure’’, ADHF) er et klinisk syndrom med nye eller forverrete tegn ogVis mer

Indikasjon:

Entresto er indisert til behandling av symtomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter

Refusjonsberettig bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med en betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensinVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers