Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

Aimovig forebygger migreneanfall ved å blokkere reseptoren for CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). Aimovig administreres hver 4. uke (hver 28. dag) og har vist signifikant effekt allerede etter den første injeksjonen. Pasientene hadde høy etterlevelse av behandlingen, overforbrukte mindre smertestillende legemidler og opplevde svært lite bivirkninger. 1-3

Les mer

Det finnes per i dag ingen nasjonale retningslinjer for behandling av migrene. Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine på NevroNEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok innen nevrologi). Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene.

Vis mer

Migrenepasienter er ulike. Noen er hardt rammet, mens andre klarer seg fint i hverdagen. Et migreneanfall kommer i ulike «faser», som påvirker pasienten på ulike måter. Ved å dokumentere hvordan de ulike fasene oppleves, kan pasienten lettere se effekten av behandling og andre tiltak.

Illustrasjonen viser ulike typer av migrene, antall dager med migrene per måned ogVis mer

1. Aksept

Ved å besøke og bruke dette nettstedet forplikter du deg til å følge nedenstående brukervilkår som regulerer forholdet mellom Novartis Norge AS («Novartis») og deg («Bruker») i det som gjelder bruken av disse nettsidene og innholdet på dem. Du forplikter deg dessuten til å ikke bruke nettstedet og nettsidene på noen som helst måte som kan bryte medVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers