Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

«Novartis oncology on-demand» er et initiativ fra Novartis for å fremme oppdatert og nyttig kunnskap innenfor onkologi.

Her får du foredrag og samtaler med noen av landets fremste spesialister og eksperter innen ulike fagfelt, og du kan se filmene når det passer deg og din arbeidshverdag.

Kreftpodden spesial – for helsepersonell

Hør vår nordiske medisinske rådgiver Barbro HolmVis mer

MS er en kronisk sykdom som angriper isolasjonslaget rundt nervene i hjernen og ryggmargen. Antall personer med MS i Norge er estimert til å være omtrent 11 000. 1 Personer med MS opplever episoder med nevrologiske symptomutfall, blant annet attakker, som kommer av inflammasjon i sentralnervesystemet. MS rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og fører over tid tilVis mer

Omtrent 2-3% av verdens befolkning har MS, og ca. 3-5% av disse er barn. Pediatrisk MS blir oftest diagnostisert i ungdomstiden. Sammenlignet med voksne har barn og ungdom med MS 2-3 ganger så mange attakker.

De som har pediatrisk MS går over til sekundær progressiv MS gjennomsnittlig 10 år tidligere enn de som blir diagnostisert som voksne.

Gilenya ® har påVis mer

Vanligste bivirkninger (SPC pkt. 4.8) 1

De vanligste bivirkningene (forekomst ≥ 10 %) med dosen på 0,5 mg var hodepine (24,5 %), forhøyede leverenzymer (15,2 %), diaré (12,6 %), hoste (12,3 %), influensa (11,4 %), sinusitt (10,9 %) og ryggsmerter (10,0 %).

Andre vanlige bivirkninger (forekomst ≥ 1% til <10%) sett i de kliniske studiene var: herpesvirusinfeksjoner,Vis mer

Fingolimod er en sfingosin-1-fosfat-reseptor-modulator og er en sykdomsmodifiserende behandling av MS. Den fullstendige virkningsmekanismen til fingolimod er ikke helt forstått men virker både på T- og B-lymfocytter. 1,2-4

Fingolimod er et prodrug, dvs. et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk etter at det taesVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers