Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Slik administreres Xolair Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte 1 . Anbefalte injeksjonssteder er utside overarm, forside lår eller nedre mageregion (unngå området 5 cm rundt navlen). Dosering av Xolair innstilles individuelt til hver pasient ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE ved behandlingsoppstart. (lenke til doseringsskjema under BoksVis mer
Allergisk astma

Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (kun gjeldende for pasienter ≥12 år med FEV1 <80%), hyppige symptomer på dagtid eller oppvåkning om natten, ogLes mer

Om Xolair®

Xolair er et rekombinant DNA-derivert humanisert monoklonalt antistoff som i internasjonale retningslinjer anbefales ved behandling av kronisk spontan urtikaria når antihistamin ikke har tilfredsstillende effekt. 1Les mer

Novartis ønsker å ha en dialog med deg og å kunne sende deg informasjon om våre produkter og terapiområder som vi tror du kan ha nytte av. Ved å sende oss din kontaktinformasjon samtykker du til at Novartis kan sende deg elektronisk informasjon slik som nyhetsbrev, produktinformasjon, medisinsk informasjon og invitasjoner til fysiske og virtuelle møter. Behandling avVis mer

Hva er symptomene?

Når en person med allergi kommer i kontakt med et allergen som han eller hun har dannet IgE-antistoffer mot, binder allergenet seg til disse antistoffene. Det utløser en allergisk reaksjon, som fører til en betennelsestilstand i luftveiene. I neseslimhinnen medfører det hevelse og produksjon av væske, som gir tett og rennende nese. I slimhinnen i øynene oppstår det rødhet ogVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers