Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

En podcast for deg som jobber med eller er berørt av kreft. I hver episode av Kreftpodden inviterer programleder Erik Aasheim en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor kreft. Kreftpodden er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innenfor fagfeltet onkologi.

Vis mer

Effekt og sikkerhet av Beovu® ble undersøkt i to randomiserte, dobbeltblindede, aktivt kontrollerte multisenterstudier (fase III, HAWK og HARRIER) med pasienter med neovaskulær (våt) AMD. 1-2

I disse studiene ble totalt 1817 pasienter behandlet i to år (1088 med Beovu® og 729 med aflibercept som komparator). Pasientene var i alderen 50 til 97 år, og gjennomsnittsalderen varVis mer

Neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD)

Det er to hovedtyper av aldersrelatert makuladegenerasjon, og pasienter har i utgangspunktet den ikke-neovaskulære (tørre) formen. Av disse utvikler 10 % den neovaskulære (våte) formen. Den våte formen for koroidal neovaskularisering er den viktigste årsaken til blindhet hos personer 50 år eller eldre i den vestlige verden. Våt AMDVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers