Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

Til tross for behandling i henhold til gjeldende retningslinjer, er det mange pasienter med astma som har mer symptomer enn de burde. 1 Enerzair® Breezhaler® er den første faste kombinasjonen av LABA/LAMA/ICS for behandling av voksne pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med vedlikeholdsbehandling med kombinasjon av en langtidsvirkende beta2‑agonist og høydose inhalert kortikosteroidLes mer

Behandlingsmål

Behandling av astma har hovedsakelig to hovedmål 1

1) Å redusere risiko for astmaeksaserbasjoner, irreversibel skade på luftveiene og bivirkninger av medikamenter.

2) Å oppnå god symptomkontroll

Pasientens egne mål og ønsker for astmabehandlingen skal alltid hensyntas.

Ikke-farmakologisk behandling RøykeavvenningVis mer

Følgende kriterier skal være tilstede for at en astmadiagnose skal kunne stilles 1 :

Sykdomshistorikk med varierende respiratoriske symptomer, som hoste, tungpust og piping i brystet Objektive tegn på variabel ekspiratorisk luftstrømsbegrensing. FEV 1 -økning på >200 ml og >12% etter inhalering av en bronkodilator er ofte benyttet som diagnostiskeVis mer

Astma bronkiale er en heterogen sykdom, vanligvis kjennetegnet ved kronisk luftveisinflammasjon. Kliniske karakteristika er piping/hvesing, økt slimproduksjon, tetthet i brystet samt tung pust og hoste, som varierer i intensitet over tid, sammen med variabel ekspiratorisk luftstrømsbegrensning. 1

Triggere

Det som avgjør astmaens fenotype er ofte koblet til hva somVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers