Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Virkestoff

Ilaris® er et humant monoklonalt anti-human interleukin-1 beta (IL-1 beta) antistoff av isotype IgG1/κ. Ilaris® binder med høy affinitet spesielt til human IL-1 beta og nøytraliserer den biologiske aktiviteten av human IL-1 beta ved å blokkere interaksjonen med IL-1 reseptorer. Ilaris® hindrer dermed IL-1 beta indusert genaktivering og produksjon av inflammatoriske mediatorer.Les mer

Dosering – én gang om dagen

Inhalasjon med Enerzair® Breezhaler® tas én gang om dagen. En kapsel inneholder indakaterol 150 μg/ glykopyrronium 50 μg/mometasonfuroat 160 μg. Behandlingen kan tas uansett tidspunkt på døgnet, men den skal tas på samme tidspunkt hver dag. Hvis man glemmer en dose, skal neste dose tas så snart som mulig. Pasientene skal informeres om ikke å ta mer enn én dose perVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers