Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Entresto viser sammenheng mellom reduksjon i NT-proBNP og bedring i hjertets volum og funksjon hos pasienter med HFrEF. 1

PROVE-HF undersøkte om endringene i NT-proBNP etter oppstart med Entresto kunne korrelere til endringer i hjertets struktur og funksjon hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. Etter 12 måneder kunne en seVis mer

Tolerabilitet er uavhening om Entresto ble initiert på sykehus eller rett etter en utskrivelse. 1

TRANSISTION-HF undersøkte tolerabilitet og sikkerhet ved tidlig initiering av Entresto hos pasienter innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt sammenlignet med initierting rett etter utskrivelse. Tolerabilitet og sikkerhet varVis mer

Entresto reduserer dødelighet og sykehusinleggelser hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. 1

PARADIGM-HF studien sammenlignet LCZ696 (Entresto) med enalapril hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon(HFrEF). Studien ble avsluttet tidligere på grunn overbevisende positiv effekt til fordel for LCZ696 (Vis mer

Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.

Les mer om studiene her; PARADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF

PARADGIM-HF

PARADIGM-HF sammenlignet behandlingen angiotensin reseptor-neprilysin hemmeren (Entresto) med enalapril (standardbehandling forVis mer

Novartis Norge AS har med dette gleden av å invitere til lanseringsseminar for Leqvio, som nå lanseres i Norge.* Leqvio er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år. Møtet er for helsepersonell, i første rekke for spesialister innen kardiologi, lipidologi, nevrologi og nefrologi. Deltakelse på møtet forutsetterLes mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers