Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose. 1,2 Det betyr at prognosen, i enkelte tilfeller, er dårligere enn ved flere vanlige kreftformer. 4 Hjertesvikt utgjør omtrent 2% av den voksne befolkning i Norge, dvs. ca. 100 000 personer. 3 Med en stadig eldre befolkningVis mer

En podcast for deg som jobber med eller er berørt av kreft. I hver episode av Kreftpodden inviterer programleder Erik Aasheim en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor kreft. Kreftpodden er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innenfor fagfeltet onkologi.

Vis mer

Effekt og sikkerhet av Beovu® ble undersøkt i to randomiserte, dobbeltblindede, aktivt kontrollerte multisenterstudier (fase III, HAWK og HARRIER) med pasienter med neovaskulær (våt) AMD. 1-2

I disse studiene ble totalt 1817 pasienter behandlet i to år (1088 med Beovu® og 729 med aflibercept som komparator). Pasientene var i alderen 50 til 97 år, og gjennomsnittsalderen varVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers