Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

Ved å sende oss din kontaktinformasjon samtykker du til at Novartis kan sende deg elektronisk informasjon og markedsføring slik som nyhetsbrev, produktinformasjon, medisinsk informasjon og invitasjoner til fysiske og virtuelle møter (Novartis sender ikke møteinvitasjoner direkte til helsepersonell i helseforetak, men til leverandørkontakt og postmottak). Du kan når som helst trekke tilbakeVis mer

Effekt og sikkerhet av Atectura® Breezhaler® hos voksne og ungdom med persisterende astma er blitt evaluert i en randomisert dobbeltblindet fase III-studie, PALLADIUM. Studiepopulasjonen besto av kvinner og menn i alderen 12 til 75 år med dokumentert astmadiagnose i minst 1 år forut for screening. Pasientene hadde FEV1 50-85% av predikert verdi og var symptomatiske målt ved ACQ-7 ≥1,5, tilVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers