Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

PIONEER-HF1 er en multisenter, randomisert, dobbelt blindet og aktiv kontrollert studie som inkluderete 881 pasienter, hvor 440 pasienter fikk sacubitril/valsartan og 441 fikk enalapril.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al. Association of Change in N-Terminal Pro–B-TypeVis mer
LDL-kolesterol – En av de viktigste risikofaktorene for aterosklerose 1

Med cirka 18 millioner dødsfall per år er hjerte- og karsykdommer den vanligste dødsårsaken globalt. 2 I Norge er hjerte- og karsykdommer den nest vanligste dødsårsaken, og i 2021 døde 10 175 nordmenn som følge av hjerte- og karsykdom . 3

Omkring 85% avVis mer

Novartis Norge AS are delighted to invite oncologists to a web meeting

Clinical Practice of the Multidisciplinary Team in Treating Patients with Adjuvant Melanoma

Monday 19th September 2022 Live broadcast: 16-17.30 (Finland) / 15-16.30 (Sweden, Norway, Denmark)

With Ass. Prof. Micaela Hernberg from Helsinki University Hospital it is with great pleasure that we can introduceLes mer

Leqvio refusjonsvilkår i Norge

Leqvio er med effekt fra 15. juni 2022 innvilget refusjon etter individuell søknad* som tillegg til høyeste tolererbare statindose og/eller ezetimib for følgende pasientgrupper 1

Heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5 mmol/l Krav til gentest Ved etablert aterosklerotisk sykdom med LDL-C ≥ 4 mmol/l Hos pasienter som får eller erVis mer
Behandlig av hjertesvikt

Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er medikamenter grunnbehandlingen for hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som børVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers