Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Jakavi implementert som eneste anbefalte 2L-behandling for SR/SD GvHD1

 

Under EBMT-kongressen i Glasgow presenterte Prof. Olaf Penack (Berlin, Germany) og Prof. Robert Zeiser (Freiburg, Germany) oppdateringene i de nylig publiserte EBMT guidelines.1
Jakavi (ruksolitinib) er den eneste medikamentelle behandlingen som ble anbefalt av ekspertgruppen for steriod-refraktær (SR) og steriod-avhengig (SD) akutt og kronisk GvHD.1

Prof. Zeiser oppsummerer her behandlingsmål ved akutt og kronisk GvHD, anbefalt klinisk praksis og anbefalt plassering av Jakavi i behandlingslogaritmen basert på resultater fra de randomiserte kliniske studiene REACH 2 og REACH 3.

 

 

Referanse:
1. Penack O, Marchetti M, Aljurf M et al. Prophylaxis and management of graft-versus-host disease after
stem-cell transplantation for haematological malignancies: updated consensus recommendations of the
European Society for Blood and Marrow Transplantation. Lancet Haematol. 2024 Feb;11(2):e147-e159.
438982
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request