Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt

Hege Oma Ohnstad, onkolog ved brystkreftseksjonen ved Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus gir en gjennomgang av Monaleesa studieprogrammet. Monaleesa studieprogrammet består av 3 store randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte, klinisk fase III-multisenterstudier Monaleesa-2: førstelinjebehandling til pasienter som ikke hadde fått tidligereVis mer

Piqray ble godkjent av beslutningsforum den 23. mai 2022, og kan tas i bruk i kombinasjon med fulvestrant til behandling av postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA-mutasjon etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi. I denne filmen fårVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers