Bestill materiell for deg og din pasient.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Våre legemidler listet opp fra A til Å.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Siste nytt
Leqvio refusjonsvilkår i Norge

Leqvio er med effekt fra 15. juni 2022 innvilget refusjon etter individuell søknad* som tillegg til høyeste tolererbare statindose og/eller ezetimib for følgende pasientgrupper 1

Heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5 mmol/l Krav til gentest Ved etablert aterosklerotisk sykdom med LDL-C ≥ 4 mmol/l Hos pasienter som får eller erVis mer
Behandlig av hjertesvikt

Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er medikamenter grunnbehandlingen for hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som børVis mer

Diagnostisering av hjertesvikt

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin hetrogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter. Symptomene kan også være vanskelige å tolke, spesielt hos kvinner, eldre, overvektige pasienter og pasienter med lungesykdom. Det er derfor viktig å vurdere differensialdiagnoser ved hjertesvikt. Ved akutt dyspnè er forutenVis mer

NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers