Sjeldne sykdommer

Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Ilaris skal gis subkutant. Det betyr at den injiseres gjennom en kort nål inn i fettvevet som ligger rett under huden.

Dersom du har urinsyregikt, vil behandlingen din følges opp av en lege med spesialistutdanning. Ilaris skal kun injiseres av helsepersonell.

Dersom du har CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF eller Stills sykdom (AOSD eller sJIA), kan du injisere deg selv med Ilaris...Vis mer

NO2211239782

Ilaris® er indisert til behandling av følgende autoinflammatoriske sykdommer hos voksne, ungdom og barn fra 2 år og eldre.

Indikasjoner Cryopyrinassosierte periodiske syndromer

Ilaris® er indisert til behandling av cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS):

Muckle-Wells syndrom (MWS), Systemisk multiinflammatorisk sykdom med neonatal-onset (NOMID) / kronisk infantil...Vis mer
NO2211239782
image_ilaris
Virkestoff

Ilaris® er et humant monoklonalt anti-human interleukin-1 beta (IL-1 beta) antistoff av isotype IgG1/κ. Ilaris® binder med høy affinitet spesielt til human IL-1 beta og nøytraliserer den biologiske aktiviteten av human IL-1 beta ved å blokkere interaksjonen med IL-1 reseptorer. Ilaris...Les mer

NO2211239782
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request