Astma

There have been many studies that have examined whether people living with asthma are at higher risk of being infected with COVID-19 and whether the disease strikes harder for these individuals. The results from these studies are unfortunately still somewhat contradictory, but with the help of summarising publications from the WHO and the Global Initiative for Asthma (GINA), you might see...Vis mer

NO2201172061

*Disclaimer:

Propeller Sensor for Enerzair Breezhaler inhalatoren (heretter referert til som "Breezhaler sensor eller 'sensor'") og Propeller mobil-app (heretter referert til som 'app') eies av Propeller Health.

En sensor som kan kobles til inhalatoren innebærer en ny mulighet som kan støtte opp under god etterlevelse i astmabehandling, og gjennom dette...Vis mer

NO2205192963

Effekt og sikkerhet av Atectura® Breezhaler® hos voksne og ungdom med persisterende astma er blitt evaluert i en randomisert dobbeltblindet fase III-studie, PALLADIUM. Studiepopulasjonen besto av kvinner og menn i alderen 12 til 75 år med dokumentert astmadiagnose i minst 1 år forut for screening. Pasientene hadde FEV1 50-85% av predikert verdi og var symptomatiske målt ved ACQ-7 ≥1,5, til...Vis mer

NO2201130790
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers