ADHD

Her samler vi åpne tjenester som du kan bruke i møte med pasienter, pårørende og andre som lever med eller tett på personer med ADHD.

ADHD COACH

ADHD COACH er et arbeidsprogram som er utviklet spesielt for personer med ADHD, og som skal gjøre det lettere å få hverdagen til å fungere. Programmet er beregnet til bruk med støtte fra helsevesenet, f.eks. en arbeidsterapeut,...Vis mer

NO2003187187

ADHD er en funksjonshemming. Den første delen av behandlingen går derfor ut på å hjelpe dem som er rundt personen med å forstå dette. En god innsikt i hva ADHD er og årsakene til dette bidrar til å redusere skyldfølelse og letter behandlingen. Den kunnskapen er også viktig for eksempel skole, partner, arbeidsgiver og andre som står personen nær.

Rådgivning, rutiner og støtte...Vis mer
NO2003187187

Diagnosen ADHD stilles etter en grundig utredning av forskjellige yrkesgrupper, fortrinnsvis leger med spesialkunnskap og psykologer. Først og fremst bygger en korrekt diagnose på omgivelsenes beskrivelse av barnets symptomer og utvikling. I en utredning inngår også en vurdering av barnets motorikk og eventuelt andre kroppslige problemer. Psykologiske undersøkelser der man vurderer...Vis mer

NO2003187187

De primære symptomene ved ADHD er oppmerksomhetsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Problemene hos førskolebarn med ADHD domineres som regel av at de er overaktive. Barna er hele tiden i bevegelse, de hopper, springer og klatrer. Leken blir fort usammenhengende, og samværet med andre barn er ofte konfliktfylt. Barna har raske humørsvingninger, og små frustrasjoner fører ofte til...Vis mer

NO2003187187

Ritalin (metylfenidathydroklorid), (Rx,F), kapsel med modifisert frisetting og tablett, er et psykostimulerende middel mot ADHD. Indikasjon barn/ungdom: Ritalin er indisert som en del av det totale behandlingsprogrammet for ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) for barn over 6 år, når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandlingen skal foregå under oppsyn av spesialist på...Vis mer

NO2003187187

Her samler vi artikler om ADHD og Ritalin/metylfenidat.

De nyeste artiklene Konsensusrapporter Behandlingsoversikter Ritalin/metylfenidat: Virkningsmekanisme Ritalin: Sammenlignende studier Sikkerhet og komorbiditeter

De nyeste artiklene

Franke B, Michelini G, Asherson P et al. European Neuropsychopharmacology (2018),...Vis mer

NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers